Wij zijn gewend om de vrijdag na de avondvierdaagse een studiedag te hebben, zodat de kinderen vrij zijn. In de eerste inschrijfbrief heeft dit -abusievelijk- ook zo gestaan. Dit jaar is een studiedag op 3 juni vanwege de junivakantie niet mogelijk. De onderbouw is de hele dag roostervrij, maar de bovenbouw heeft wel school. We beginnen die dag een uur later, om 9.30 uur. Mocht dit lastig zijn voor bijvoorbeeld werkende ouders: uw kind is gewoon om 8.30 uur welkom. Laat dit dan wel even weten aan de leerkracht s.v.p..