Naast de MR heeft onze school ook een oudercommissie, de OO. De OO is van groot belang bij het verlenen van allerlei hand- en spandiensten. Hierbij valt te denken aan het  organiseren van activiteiten bij Sinterklaas en kerst, schoolreisjes, de avondvierdaagse, etc. Deze activiteiten dragen veel bij aan de sfeer op school. Naast de OO heeft elke groep een klassenouder. Bij verschillende activiteiten in de klas kan deze klassenouder betrokken worden. 

De ouders die als lid van de OO De Heerd ondersteunen:
  • Carolien van Leening
  • Ilja van Loen
  • Silvia Epskamp
  • Mireille Unger 
  • Agnes Blaauw

Daarnaast maken twee teamleden uit van de OO. Dit zijn Irene Haarmans en Tessa Poortstra.