Naast de MR heeft onze school ook een oudercommissie, de OO. De OO is van groot belang bij het verlenen van allerlei hand- en spandiensten. Hierbij valt te denken aan het  organiseren van activiteiten bij Sinterklaas en Kerst, schoolreisjes, de avondvierdaagse, etc. Deze activiteiten dragen veel bij aan de sfeer op school. Naast de OO heeft elke groep een klassenouder. Bij verschillende activiteiten in de klas kan deze klassenouder betrokken worden. 

De ouders die als lid van de OO De Heerd ondersteunen:
  • Agnes Blaauw
  • Carolien van Leening
  • Emma van Hamersveld
  • Maaike Camstra
  • Petra Kleintjes
  • Tamar Wit
Daarnaast maakt een teamlid deel uit van de OO. Dit is Tessa Poortstra.