Ouders wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage voor de activiteiten die vanuit school worden georganiseerd, zoals de ééndaagse schoolreisjes, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de sport- en speldag. Ouders krijgen hiervoor een factuur van de oudercommissie (OO), die de bedragen int. Hoewel de bijdrage vrijwillig is wordt in de begroting vanuit gegaan dat alle ouders betalen. Ouders die niet in staat zijn het (volledige) bedrag te betalen, kunnen contact opnemen met de schoolleiding. Met deze informatie zal uiteraard zorgvuldig worden omgegaan. Informatie over de ouderbijdrage kunt u krijgen bij de oudercommissie (OO) en de schoolleiding.

De bijdragen zijn:
€ 35,00 voor het eerste kind
€ 32,50 voor het tweede kind
€ 30,00 voor het derde en volgende kind.

Het te betalen bedrag kan overgemaakt worden op: ING: NL87INGB0000481223 t.v.n. OO OBS De Heerd.