Schooljaar 2016-2017 heeft De Heerd voor alle groepen de volgende schooltijden (vijf-gelijke-dagen):
maandag 8.30 - 14.00 uur (groep 5 t/m 8 heeft plusuur van 14.00-15.00 uur)
dinsdag 8.30 - 14.00 uur
woensdag 8.30 - 14.00 uur
donderdag 8.30 - 14.00 uur
vrijdag 8.30 - 14.00 uur

Vanaf schooljaar 2016-2017 heeft De Heerd het 'vijf-gelijke-dagen-rooster'. De kinderen eten dan allemaal op school. Vanwege de urennorm hanteren we een overgangsperiode van 4 jaar. Dit houdt in dat de groepen 5 t/m 8 op maandag een plusuur hebben van 14.00-15.00 uur. In dit uur wordt thematisch en projectmatig onderwijs gegeven, zoals sport o.l.v. een vakleerkracht, natuur- en wetenschap, dans, etc.