Schooljaar 2018-2019 werken we veelal groepsdoorbroken en bieden instructies op verschillende niveaus, zodat we zoveel mogelijk aansluiten op de onderwijsbehoeften van alle kinderen (volgens het 'handelingsgericht werken').

Groepsbezetting
Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Paars
1-2
Lonneke Lonneke
Ingeborg
Lonneke
Ingeborg
Sylvia
Ingeborg
Sylvia
Oranje 3-4 Irene
Sacha
Irene
Sacha
Irene+Naomi
Sacha
Naomi
Sacha
Naomi
Rood
4-5
Tessa
Petra
Tessa
Petra
Tessa
Petra
Tessa
Petra
Tessa
Petra
Blauw
7-8
Robin
Maroesja
Robin
Maroesja
Robin
Maroesja
Robin+Marianne Marianne
Maroesja
Op De Heerd wordt veel geïnvesteerd in de zorgstructuur en leerlingbegeleiding. Er is veel groepsondersteuning, voor bijvoorbeeld verlengde instructie of individuele begeleiding. De Heerd kent een intern begeleider (Liesbeth) die 2 dagen per week aanwezig is. Pim Frijhoff, de locatieleider, is er op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.