Op De Heerd werken we steeds meer groepsdoorbroken. We bieden instructies op verschillende niveaus, zodat we zoveel mogelijk aansluiten op de onderwijsbehoeften van alle kinderen (volgens het 'handelingsgericht werken').

De basisgroepen zijn Groep 1-2 Paars, Groep 3-4 Oranje, Groep 5-6 Rood en Groep 7-8 Blauw.
Daarnaast zijn er in het expertisecentrum Voila Groep Groen en Groep Geel.
Groep Goud is schoolbreed voor leerlingen van zowel De Holm als De Heerd voor extra ondersteuning op basisvakken.


Op De Heerd wordt veel geïnvesteerd in de zorgstructuur en leerlingbegeleiding. Er is veel groepsondersteuning, voor bijvoorbeeld verlengde instructie of individuele begeleiding. De Heerd kent een intern begeleider (Margot) die 3 dagen per week aanwezig is. Pim Frijhoff, de locatieleider, is er op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.