Ons bestuur heeft een contract afgesloten met Kinderopvang Humankind om de BSO te verzorgen. Ook de buitenschoolse opvang van Dandélion en SNO verzorgen BSO voor kinderen van onze school. In Leusden is er geen kinderopvangorganisatie die voorschoolse opvang aanbiedt.