In ons schoolgebouw is een peuterspeelzaal gevestigd van Stichting Humankind. De peuterspeelzaal biedt iedere ochtend een programma om peuters vanaf 2,5 jaar spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool en voert het gemeentelijk beleid voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) uit. Het VVE programma beoogt kinderen in achterstandsituaties optimale ontwikkelkansen te bieden. Er is regelmatig overleg met Humanitas indien er sprake is van kleuters die instromen met een VVE indicatie. Uiteraard overleggen we ook geregeld met de peuterspeelzaal over de dagelijkse gang van zaken en gemeenschappelijke activiteiten.