NB *Gedurende de corona-maatregelen zijn er afwijkende afspraken over halen en brengen. Deze worden via de Inform(h)eerdjes gecommuniceerd. Een van de maatregelen is dat tot nader order ouders niet mee gaan in de school. 

Zoveel kinderen en zoveel ouders in en op een kleine ruimte vraagt om wat afspraken. Om de veiligheid te waarborgen en om ervoor te zorgen dat iedereen zich fijn en veilig voelt op school. 

Halen en brengen
Omwille van de veiligheid van onze leerlingen, verzoeken wij ouders om het halen en brengen van de leerlingen met de auto tot een minimum te beperken. Komt u toch met de auto, dan wordt u vriendelijk verzocht stapvoets te rijden en in de vakken te parkeren. Parkeren langs de Berkelwijk is verboden en ook erg gevaarlijk met alle bouwwerkzaamheden die op dit moment plaatsvinden. Denkt u ook even aan onze buren? De fietsen plaatsen we alleen op de speciaal daarvoor aangebrachte tegels aan de zijkant van het speelplein. 

Schooltijden en verzuim
Vanaf 8.20 uur is de school open. Ouders mogen hun kinderen tot in de klas begeleiden*. Kinderen gaan aan hun tafeltje zitten en pakken een werkje. In de bovenbouw worden kinderen voorbereid op de stap naar het voortgezet onderwijs. We verwachten daarom een bepaalde zelfstandigheid van de kinderen. Zij dragen zelf zorg voor hun (gym)spullen, pauzehapje en lunchpakket.

In geval van ziekte of ander onvoorzien verzuim, dient de leerling afgemeld te zijn tussen 8.00 en 8.30 uur op 033-4943262.

Mobiele telefoons / personal devices
Mobiele telefoons en andere devices zijn niet meer weg te denken, ook niet bij kinderen. Toch zien wij ook de risico’s van het gebruik van de mobiele telefoon. Als kinderen een telefoon bij zich hebben (op eigen risico), dan gaat die uit, zodra ze op het plein komen. Bij binnenkomst in de klas, worden ze ingeleverd. Om 14.00 uur kunnen de kinderen hun mobieltje weer mee naar huis nemen.

Petten
In de klas mogen de kinderen geen pet op hebben. Als zij een pet op hebben als ze naar school komen, dan blijft deze tijdens de lessen op de kapstok.

Foto- en video-opnames
Regelmatig worden er foto’s gemaakt van activiteiten die in de groepen hebben plaatsgevonden, ten behoeve van facebook, website of krantenartikel. In het inschrijfformulier wordt gevraagd om uw toestemming, uiteraard kunt u uw bezwaren kenbaar maken bij de schoolleiding. Jaarlijks wordt er in het kader van de nieuwe privacy wet (AVG) toestemming gevraagd voor het gebruiken van beeldmateriaal aan alle ouders. (Zie AVG beleid Voila)Daarnaast worden in de groepen wel eens video-opnames gemaakt voor intern gebruik, ten behoeve van reflectie en deskundigheidsbevordering van de leerkrachten. Als u niet wilt dat uw kind gefilmd wordt, gelieve dit door te geven aan de schoolleiding. Indien u zelf foto’s of video’s maakt tijdens schoolactiviteiten, wilt u dan rekening houden met de privacy van anderen?

Pauzehapje en verjaardagen
Op De Heerd vinden het we belangrijk om kinderen te leren over een gezonde leefstijl. We zien graag dat kinderen gezonde tussendoortjes mee naar school nemen. Wanneer een kind jarig is, mag het trakteren in de groep. Hoewel we dit niet willen verplichten, stellen we een gezonde traktatie op prijs. Met betrekking tot het uitdelen van uitnodigingen voor kinderfeestjes, verzoeken wij u om dit niet op school te laten plaatsvinden, om teleurstellingen bij niet uitgenodigde kinderen te voorkomen.