Halen en brengen
Omwille van de veiligheid van onze leerlingen, verzoeken wij ouders om het halen en brengen van de leerlingen met de auto tot een minimum te beperken. Komt u toch met de auto, dan wordt u vriendelijk verzocht stapvoets te rijden en in de vakken te parkeren. Denkt u ook even aan onze buren? Fietsen s.v.p. in de stalling plaatsen en niet voor (nood)uitgangen van school en/of gymzaal. 

Schooltijden en verzuim
Vanaf 8.10 uur is de school open. Ouders mogen hun kinderen tot in de klas begeleiden. Kinderen gaan op hun plekje zitten en pakken een werkje of leesboek. De eerste bel gaat om 8.20 uur; dit is het moment waarop de leerkracht naar de klas komt en ouders het lokaal verlaten. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en begint de les.

Ook bovenbouw-ouders zijn 's ochtends tot 8.20 uur welkom in de klas. In de bovenbouw worden kinderen voorbereid op de stap naar het voortgezet onderwijs. We verwachten daarom een bepaalde zelfstandigheid van de kinderen. Zij dragen zelf zorg voor hun (gym)spullen, pauzehapje en lunchpakket. 

In geval van ziekte of ander onvoorzien verzuim, dient de leerling afgemeld te zijn tussen 8.00 en 8.30 uur. Voor andere vormen van verzuim dient u toestemming te vragen bij de locatiedirecteur. Voor de richtlijnen in het kader van de leerplichtwet verwijzen wij naar de schoolgids.

Mobiele telefoons / personal devices
Mobiele telefoons en andere devices zijn niet meer weg te denken, ook niet bij kinderen. Toch zien wij ook de risico’s van het gebruik van de mobiele telefoon. Als kinderen een telefoon bij zich hebben (op eigen risico), dan gaat die uit, zodra ze op het plein komen. Bij binnenkomst in de klas, worden ze ingeleverd. Om 14.00 uur kunnen de kinderen hun mobieltje weer mee naar huis nemen.

Petten
In de klas mogen de kinderen geen pet op hebben. Als zij een pet op hebben als ze naar school komen, dan blijft deze tijdens de lessen op de kapstok.

Foto- en video-opnames
Regelmatig worden er foto’s gemaakt van activiteiten die in de groepen hebben plaatsgevonden, ten behoeve van facebook, website of krantenartikel. In het inschrijfformulier wordt gevraagd om uw toestemming, uiteraard kunt u uw bezwaren kenbaar maken bij de schoolleiding. Daarnaast worden in de groepen wel eens video-opnames gemaakt voor intern gebruik, ten behoeve van reflectie en deskundigheidsbevordering van de leerkrachten. Als u niet wilt dat uw kind gefilmd wordt, gelieve dit door te geven aan de schoolleiding.

Pauzehapje en verjaardagen
Op De Heerd vinden het we belangrijk om kinderen te leren over een gezonde leefstijl. Daarom zoeken we mogelijkheden om kinderen op school fruit aan te bieden, door subsidies of sponsoring door (de Europese) overheid of organisaties. Op dagen dat er geen schoolfruit is, zien we graag dat kinderen gezonde tussendoortjes mee naar school nemen. Hier wordt u in de informatiebrief over gei╠łnformeerd. Wanneer een kind jarig is, mag het trakteren in de groep. Een gezonde traktatie stellen we op prijs. Om teleurstellingen bij niet-uitgenodigde kinderen te voorkomen willen we u vragen om uitnodigingen niet op school te verspreiden.