Schoolinformatie

Op onze school stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Meer dan op de meeste andere scholen in Leusden, kent De...

OBS De Heerd valt onder het bevoegd gezag van Stichting Voila. Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden en...

De Heerd is in 1976 tijdens de groei van de gemeente Leusden gesticht als de Vierde Openbare Lagere School. Vanaf 1978 is de school gehuisvest in het...

Sinds enkele jaren zijn we aan de slag met het programma De Vreedzame School. Dit programma bestaat uit een lessenserie voor alle...