Kwaliteit

We vinden het belangrijk dat een kind een ononderbroken ontwikkeling kan doormaken; met andere woorden: dat een kind lerend blijft. Op onze school...

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. Bij alle methodes gebruiken wij regelmatig de bijbehorende...

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen)

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich ontwikkelt. Wij kijken daarom naar de groei die kinderen doormaken en de waarde die wij als school...

Over het algemeen genomen kunnen we zeggen dat we als school de opbrengsten weten te realiseren die je van ons mag verwachten. Als opvallende...

We streven kwaliteit na en zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft. Aan de hand van bijvoorbeeld analyses van onze resultaten, uitslagen van...