Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. Bij alle methodes gebruiken wij regelmatig de bijbehorende computerprogramma’s als extra oefening, verdieping en/of herhaling. Alle groepen beschikken over een digitaal schoolbord. De leerlingen maken onder meer gebruik van de computer en internet bij presentaties, werkstukken en spreekbeurten. De kinderen leren kritisch gebruik te maken van zowel internet als de traditionele informatiebronnen, zoals woordenboeken, atlassen en encyclopedieën. Ook zal steeds meer aandacht worden gegeven aan voorlichting over het gebruik van social media.

Omdat we werken met individuele leerlijnen die afgestemd zijn op de onderwijsbehoeften van iedere leerling, werken we flexibel met het aantal uren dat wekelijks per vak wordt gegeven. We kijken naar de doelstellingen die behaald moeten worden en passen daar het aantal lesuren per vak op aan. Gemiddeld besteden we ca. 5-8 uur per week aan lezen, spelling en taal; 1-2 uur per week aan schrijven; 4-5 uur aan rekenen, ½ uur aan Engels, ca. 3 uur aan wereldoriëntatie, 1-2 uur aan mens & maatschappij, ca. 45 minuten aan verkeer, 1½-2½ uur aan handvaardigheid/expressie en 2 uur aan gym. Dit zijn gemiddelden, de verdeling is afhankelijk van leerjaar, leerdoelen en leerlijnen. Alle kinderen gaan 25 uur per week naar school.