Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich ontwikkelt. Wij kijken daarom naar de groei die kinderen doormaken en de waarde die wij als school toevoegen. De ontwikkeling van de kinderen bij ons op school wordt gevolgd met een leerlingvolgsysteem, ParnasSys. Hierin worden onder meer de observaties van de leerkracht geregistreerd. Het afnemen van toetsen is eveneens een onderdeel daarvan, zowel toetsen die horen bij de gebruikte methodes als onafhankelijke toetsen (CITO). 

De toetsen dienen vooral om te kijken of een kind conform verwachting presteert, zodat het onderwijs en/of begeleiding kan worden aangepast op de onderwijsbehoefte. Toetsen zijn daarmee ook een kwaliteitsinstrument waarmee wij zicht krijgen op de effectiviteit van ons onderwijs.

Sinds schooljaar 2016-2017 maken de kinderen van groep 8 maken niet de Cito-Eindtoets, maar de Route8 toets. Dit is een digitale toets, die zich aanpast aan het niveau van de kinderen. De meeste kinderen kunnen de toets in één ochtend afronden.