We streven kwaliteit na en zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft. Aan de hand van bijvoorbeeld analyses van onze resultaten, uitslagen van tevredenheidsonderzoeken en visitaties toetsen wij of onze ambities worden behaald. Op basis van de bevindingen verbeteren en borgen we de kwaliteit. We kijken naar de kenmerken van onze leerlingpopulatie en stemmen ons onderwijs daarop af. We gaan voor maatwerk voor alle kinderen en zijn pas tevreden wanneer de schoolvisie zichtbaar is in het gedrag van alle collega's, leerlingen en ouders. Ouders spelen een belangrijke rol bij het realiseren van onderwijskwaliteit. We rapporteren aan hen en aan andere belanghebbenden, zoals bestuur, MR, inspectie, etc..