Passend onderwijs

Indien er extra ondersteuning nodig is voor uw kind werken wij met het Schoolgebonden Ondersteuningsteam.

Samenstelling van de...

SWV De Eem heeft voor ouders een Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders ingericht. Bij dit Informatiepunt kunnen ouders terecht met alle...

Het samenwerkingsverband heeft De Heerd erkend als school met een breed zorgprofiel. Onder het motto 'Elk kind is welkom', wil De...

De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider (Claudia Zoutewelle) heeft een coördinerende taak. De intern...

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo veel mogelijk kinderen...