In het kader van de lerende organisatie is professionalisering onderdeel van het personeelsbeleid. Het team volgt gezamenlijke scholingen en trainingen en ook op individueel niveau worden leerkrachten getraind en gecoacht, vaak verzorgd door externe deskundigen. Collegiale consultaties, visitaties en gezamenlijke lesvoorbereiding zijn daarnaast krachtige en effectieve manieren om vorm te geven aan de professionele leergemeenschap. Regelmatig worden er studiedagen gehouden. Ook op bovenschools niveau wordt er scholing aangeboden. Ontmoeting met collega's van andere scholen is daar een onderdeel van. Professionalisering heeft altijd een relatie met de schoolontwikkeling