We vragen ouders om een vrijwillige bijdrage voor de activiteiten die vanuit school worden georganiseerd, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de sport- en speldag. Ook wordt het schoolreisje hieruit betaald. Andere bijkomende kosten zijn bijvoorbeeld schoolkamp in de bovenbouw (circa 55,00) en facultatieve kosten, zoals de aanschaf van een schoolshirt, aankopen/bijdrage voorjaarsmarkt (goed doel), schoolfoto's, etc.

Ouders krijgen voor de ouderbijdrage een factuur van de oudercommissie (OO), die de bedragen int. Hoewel de bijdrage vrijwillig is, wordt in de begroting ervan uitgegaan dat alle ouders betalen. Ouders die niet in staat zijn het (volledige) bedrag te betalen, kunnen contact opnemen met de schoolleiding. Met deze informatie zal uiteraard zorgvuldig worden omgegaan. Informatie over de ouderbijdrage kunt u krijgen bij de oudercommissie (OO) en de schoolleiding.

De bijdragen zijn:

€ 50,00 voor het eerste kind
€ 47,50 voor het tweede kind
€ 45,00 voor het derde en volgende kind

Bij instroom voor de kerstvakantie betaalt u het volledige bedrag. Bij instroom na de kerstvakantie geldt een tarief van 50%.