Jose
Leerkracht groep 3

Hilde
Leerkracht 4-5
Vertrouwenspersoon

Irene
Leerkracht 1-2
Vertrouwenspersoon

Sylvia
Leerkracht 1-2

Marianne
Leerkracht 6-7-8 (ziekteverlof)

Tessa
Leerkracht 4-5

Sander
Leerkracht 6-7-8

Leerkracht(ondersteuner) 1-2-3


Special teacher

Ingeborg
Groepsondersteuner


Leerkracht groep 6-7-8 (inval)

Petra
Groepsondersteuner


Intern begeleider

Kirstin
Directeur